Zoznam knižníc akceptujúcich BKČ

Názov knižnice WebLink
Univerzitná knižnica
Michalská 1, 814 17 Bratislava 
www.ulib.sk
Centrum vedcko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 841 01 Bratislava
www.cvtisr.sk
Štátna vedecká knižnica
Hlavná 99, 081 89 Prešov 
www.skpo.sk
Štátna vedecká knižnica
Hlavná 10, 042 30 Košice 
www.svkk.sk
Štátna vedecká knižnica
Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
www.svkbb.eu
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU
Štúrova 51, 949 59 Nitra
www.slpk.sk
Ústredná knižnica  SAV
Klemensova 19, 814 67 Bratislava
www.uk.sav.sk

 

Prečo práve nás?

...lebo poskytujeme našim zákazníkom komplexnú starostlivosť o naše produkty, ktoré im pomáhajú zvyšovať efektivitu práce pomocou implementovania inteligentných systémových riešení v oblasti informačných technológií založených na báze bezkontaktných čipových kariet ako identifikačného média. 

Kontaktujte nás

Výroky úspešných

"Kreativita je inteligencia, ktorá sa zabáva."

Albert Einstein

 

Odber newslettrov

CAPTCHA
Táto otázka slúži na rozpoznanie skutočných ľudských návštevníkov od automatizovaných SPAM botov.