Mestská karta

Hlavný cieľ projektu Mestská karta = 3 Z:

  • zjednodušenie, zvýhodnenie, zatraktívnenie každodenného života občana v konkrétnej aglomerácii s cieľom prirodzenej integrácie aplikácií súvisiacich so životom v meste do jednej bezkontaktnej čipovej karty
     

FUNKCIONALITA mestskej karty


IDEA mestskej karty

•    mestská karta ako identifikačný, autorizačný a platobný prostriedok občana
•    priblížiť reálny život mesta jeho občanom, zjednodušiť ho
•    karta zliav
•    informatizácia spoločnosti
•    rozvoj služieb mesta smerom k občanovi
    
Mestská karta JE IDEÁLNY PROSTRIEDOK, lebo:

•    zvyšuje prestíž mesta 
•    zavádza adresný spôsob komunikácie
•    zvyšuje úroveň individuálnych rozhodovaní občana
•    prináša doteraz nepoznané dáta o správaní sa občana, jeho prioritách
•    zapája v širokej miere podnikateľov
•    zvyšuje efektivitu kultúrnych zariadení
•    dlhodobá kontrolovateľná investícia

Zo strany mesta ide o snahu ponúknuť svojim občanom niečo viac, niečo nové, výnimočné, čo ešte nemali doteraz možnosť zažiť. Mestská karta by im zároveň dokázala zjednodušiť, spríjemniť a v mnohých prípadoch aj uľahčiť každodenný život. Jedným z cieľov karty je poskytnúť občanom mesta moderný prostriedok na komunikáciu s mestským úradom a užívať výhody, ktoré mu z toho vyplynú. Projekt mestská karta predstavuje pre občanov mesta veľmi zaujímavé riešenie pre ich každodenný život.  

Mestská karta ako fyzický produkt predstavuje balík služieb, výhod a zliav, ktorý bol vytvorený za účelom zjednodušenia a priblíženia jednotlivých služieb obyvateľom mesta a aj príležitostným návštevníkom (turistom), ako sú napríklad rekreačné služby (hotely a penzióny v meste a jeho okolí), kultúrne služby (kino, divadlo, múzeum, galéria), športové aktivity (mestská plaváreň, zimný štadión, športové podujatia organizované mestom) a komerčné služby (zľavy na produkty). 

Mestská karta umožňuje poskytovanie možnosti využitia mestského portálu,  kde identifikácia občana bude vykonávaná prostredníctvom Mestskej karty v podobe bezkontaktnej čipovej karty. 

Mestský portál

Mestské portály či digitálne úrady predstavujú dodatočný komunikačný a servisný kanál pre občana, ktorý má reálnu potrebu interakcie s úradmi. Webový portál úradu – „Digitálna priehradka“ – môže spĺňať viaceré funkcie. Od jednoduchého informatívneho webového sídla, kde má občan možnosť nájsť potrebné informácie, cez komplexný webový portál, kde má občan po zadaní identifikačných údajov prístup k svojim osobným informáciám. Najvyšším stupňom je plne interaktívny portál, kde má občan možnosť konkrétne platby uskutočniť, ako aj príležitosť elektronicky žiadať o rôzne povolenia, sledovať ich štádium spracovania a podobne.

Idea mestského portálu:

•    nepretržitý a pohodlný prístup k službám miestneho úradu pre všetkých (prístupnosť a použiteľnosť)
•    platforma pre spoluprácu partnerov v regióne
•    možnosť implementácie vernostného systému pre občanov
•    nová koncepcia vzťahu mesta k občanom, podnikateľom a návštevníkom

Prečo spojenie mestskej karty a mestského portálu?

Čo prináša mestskému portálu mestská karta?

•    Unikátnu a bezpečnú identifikáciu občana pre využitie personalizovaných služieb klientskej zóny prostredníctvom karty (odpadá potreba zriaďovať a požadovať ďalšiu registráciu pre účely využitia služieb digitálneho úradu)
•    Možnosť uskutočňovať platby aj prostredníctvom elektronickej peňaženky mestskej karty

Čo prináša mestskej karte mestský portál?

•    Ďalšie, rozšírené využitie elektronickej peňaženky
•    Posilnenie využívania služieb mestskej karty
•    Výrazné posilnenie marketingu karty (napríklad bonusový program dostupný aj prostredníctvom portálu) 

Pre podrobnejšie informácie o tejto ponuke si stiahnite leták (PDF).  
 

Spojenie mestskej karty a mestského portálu poskytujeme v spolupráci so spoločnosťou Millennium 000, spol. s r. o.  

Prečo práve nás?

...lebo poskytujeme našim zákazníkom komplexnú starostlivosť o naše produkty, ktoré im pomáhajú zvyšovať efektivitu práce pomocou implementovania inteligentných systémových riešení v oblasti informačných technológií založených na báze bezkontaktných čipových kariet ako identifikačného média. 

Kontaktujte nás

Výroky úspešných

"Kreativita je inteligencia, ktorá sa zabáva."

Albert Einstein

 

Odber newslettrov

CAPTCHA
Táto otázka slúži na rozpoznanie skutočných ľudských návštevníkov od automatizovaných SPAM botov.