Jednotný autentifikačný systém pre knižnice

Základom celého knižničného systému sú multifunkčné bezkontaktné čipové karty typu MIFARE s pamäťou a s možnosťou čítania a zápisu špecifickej štruktúry údajov v požadovanom formáte, s možnosťou využitia študentských a zamestnaneckých preukazov univerzít v SR ako knižničných preukazov. Prípadne aj vzájomná akceptácia knižničných preukazov s ďalšími akademickými a vedeckými knižnicami, zapojenými do projektu „knižničný pas“ v SR, napr. Univerzitnou knižnicou v Bratislave, Štátnou vedeckou knižnicou v B. Bystrici a Prešove, Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou vo Zvolene, CVTI atď. 

Systém je tvorený vzájomnou kombináciou komunikačných rozhraní (terminály/čítačky) a príslušného programového vybavenia s komplexnou dodávateľskou podporou.

Jednotný autentifikačný systém sa skladá z nasledovných modulov 

Celé riešenie pracuje s poľami:
1. jedinečné ID číslo karty, SNR
2. meno
3. priezvisko
4. kredit
5. blokácia karty, resp. stav karty – blokovaná, neblokovaná ....

Na základe uvedeného nie je problém zabezpečiť uniformitu dát, riešenie konfliktov v údajoch a znížiť tak čas, potrebný na celkovú synchronizáciu dát.

Nami ponúkaný JAS bude možné použiť aj pre ďalšie externé služby, spojené s knižničným systémom, ako napríklad prístup k elektronickým zdrojom na internete tzv. proxy, k sledovaniu stavu kariet v reálnom čase, kontrola výšky kreditu cez internet a pod.

Okrem dodania a integrácie existujúcich systémov s hardvérom a softvérom dodávaného našou spoločnosťou ponúkame napojenie na systém EMBASE. Systém EMBASE poskytne záujemcovi komplexný zoznam zablokovaných kariet (import blacklistu).

Prečo práve nás?

...lebo poskytujeme našim zákazníkom komplexnú starostlivosť o naše produkty, ktoré im pomáhajú zvyšovať efektivitu práce pomocou implementovania inteligentných systémových riešení v oblasti informačných technológií založených na báze bezkontaktných čipových kariet ako identifikačného média. 

Kontaktujte nás

Výroky úspešných

"Kreativita je inteligencia, ktorá sa zabáva."

Albert Einstein

 

Odber newslettrov

CAPTCHA
Táto otázka slúži na rozpoznanie skutočných ľudských návštevníkov od automatizovaných SPAM botov.