News

Zmena obchodného mena spoločnosti

Vážení obchodní partneri,

 

     dovoľte mi oznámiť Vám, že od 01. júla 2014 meníme názov našej spoločnosti z pôvodného EMtest-SK s.r.o. na nový názov TransData s.r.o. so sídlom Jašíkova 2, 821 03 Bratislava.

     Tento krok je logickým vyústením zmien, ku ktorým v našej spoločnosti došlo za posledné obdobie a súčasne aj odpoveďou na požiadavky trhu. Jasne a zreteľne chceme potvrdiť skutočnosť, že našou snahou je štandardizácia a profesionalizácia všetkých činností a služieb, ktorými realizujeme svoje trhové postavenie. Zmena mena spoločnosti k tomu nevyhnutne patrí.

     Spoločnosť prijala rozhodnutie o zmene obchodného mena spoločnosti na Valnom zhromaždení dňa 10. júna 2014. Zmena obchodného mena je účinná dňom zápisu registrového súdu do obchodného registra. S účinnosťou odo dňa zápisu obchodného mena do obchodného registra bude spoločnosť používať nové obchodné meno. Zmena obchodného mena spoločnosti nemá žiadny vplyv na platné uzatvorené zmluvy a iné právne vzťahy. Spoločnosť bude naďalej plniť všetky platné uzatvorené zmluvy a pri plnení svojich záväzkov a realizovaní svojich práv bude vychádzať z týchto uzatvorených zmlúv. Toto oznámenie slúži iba na informatívne účely a nie je zmenou platných zmlúv, ich obsahu ani ho nemožno interpretovať ako zmenu iného platného právneho vzťahu so spoločnosťou. V prípade potreby zmeny vašej zmluvy v označení zmluvných strán (obchodné meno spoločnosti), sme pripravení realizovať Vaše požiadavky.

     Súčasne potvrdzujeme, že nedošlo k žiadnej zmene, čo sa týka konateľov, manažmentu a ani iných pracovníkov, ktorí s Vami komunikujú. Všetky identifikačné údaje (IČO, IČ DPH, čísla účtu a pod.), ako i telefónne čísla ostávajú bez zmeny. Mailové adresy menia časť prípony, teda namiesto adresy xyz@emtest-sk.sk bude nová adresa xyz@transdata.sk. Ak použijete pôvodnú adresu, je zabezpečené automatické presmerovanie na novú adresu.

     Zároveň nám dovoľte požiadať Vás, aby ste na všetkých daňových dokladoch, ktoré k nám zašlete, uvádzali nové meno našej spoločnosti.   

     Veríme, že proces, ktorý začal v septembri minulého roka a priniesol stabilizáciu trhového segmentu v SR, bude vo vzájomne plne prijateľnej podobe a obsahu ďalej úspešne pokračovať.

 

S úctou a pozdravom

 

Ing. Branislav Jurčišin

riaditeľ TransData s.r.o.

Prečo práve nás?

...lebo poskytujeme našim zákazníkom komplexnú starostlivosť o naše produkty, ktoré im pomáhajú zvyšovať efektivitu práce pomocou implementovania inteligentných systémových riešení v oblasti informačných technológií založených na báze bezkontaktných čipových kariet ako identifikačného média. 

Kontaktujte nás

Výroky úspešných

"Kreativita je inteligencia, ktorá sa zabáva."

Albert Einstein

 

Odber newslettrov

CAPTCHA
Táto otázka slúži na rozpoznanie skutočných ľudských návštevníkov od automatizovaných SPAM botov.